SNMP Brummen


Stichting Natuur- en MilieuPlatform Brummen (SNMP) houdt zich bezig met het beschermen van milieu, natuur en landschap binnen de Gemeente Brummen.
Zij probeert de omgeving van de Gemeente Brummen te vrijwaren van ontwikkelingen die de natuur, het landelijke karakter en de leefbaarheid aantasten. Natuur - en milieu-educatie vormen belangrijke factoren om ook in de toekomst de inwoners van de Gemeente Brummen te betrekken en contact te laten houden met hun leefomgeving. De stichting stelt materiaal en geld ter beschikking aan projecten die een bijdrage leveren aan de bescherming van natuur, milieu en landschap.